Dansk Bothermergymnastikforening

Bothermergymnastik

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til bothmergymnastik samt at varetage en uddannelse efter Fritz von Bothmers pædagogiske gymnastikimpuls

Bothmergymnastikken er en helheds bevægelse. Den opfatter det menneskelige legeme, dets opbygning og udvikling som individuel og unik. Den udvikler kropsbevidsthed hos den udøvende og stor harmoni i bevægelsen. Den fremmer forståelsen af samspillet mellem krop, sjæl og ånd.

Tydelige bevægelsesforløb, rytmen mellem centrum og periferi, leg mellem tyngde og lethed forvandles til aktiv, dynamisk balance i rummet og i legemets egen rytmiske bevægelse.

Fritz von Bothmer udviklede Waldorfskolernes gymnastik i samarbejde med Rudolf Steiner.
Bevægelsesglæde og bevægelsens betydning for mennesket, førte ham, når han sammen med eleverne skabte øvelserne til de forskellige alderstrin.

I Bothmergymnastikken er grundholdningen det oprejste menneske. Bevægelserne udgår fra retning og mål, og griber ind i omgivelserne.Rummets tre dimensioner bevidstgøres i øvelserne.

Bothmer gymnastikken som skolingsvej, skærper det pædagogiske blik for hvordan børn og unge bevæger sig, og hvordan forskellige bevægelser påvirker mennesket.

I Bothmers øvelser er der en helbredende kraft.

Øvelserne har en samlende virkning på den enkelte og præger sig også ind i gruppedynamikken, både hos børn og voksne.

Uddannelsen fører den studerende ind i Bothmergymnastikkens mangesidige virkeområder. Den egne individuelle personlighed udvikles, og bliver understøttet gennem teoretiske og kunstneriske processer.

Fastlåste bevægelsesmønstre kan forandres og nye holdninger til sig selv og til medmenneskene i omgivelserne kan opstå. Sociale processer kan med den nyerhvervede rumbevidsthed, udfolde sig friere.

På det personlige plan kan klarhed, åbenhed og styrke udvikles.

Bottmergymanstik